Bobath koncept

topfoto
Fyzioterapie Jana KupkováBobath koncept

Bobath koncept Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových aplikovaná u dětí s dětskou mozkovou obrnou a s neurologickými problémy.

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky.

Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed.

Bobath koncept

Informace:

  • rehabilitace pro děti
  • výhradně s doporučením lékaře
  • nutný platný poukaz ke standardní léčbě hrazené veřejným zdravotním pojištěním
  • objednávky osobně na oddělení rehabilitace Hornické polikliniky s.r.o. v Ostravě

Odkazy:

Literatura:

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.

William Hazlitt

Home | Kontakt
© Copyright 2006 Jana Kupková, All Rights reserved